De nieuwe bestuurscoalitie (CD&V, N-VA, Groen) wenst in samenwerking met alle inwoners de komende legislatuur 2013-2018 onze gemeente verder uit te bouwen, van dat wat ze al is, een prachtige groene gemeente waar het goed vertoeven is, tot dat wat ze ook kan worden: een verkeersveilige en leefbare gemeente met schitterende plekjes om te ontdekken. De initiatieven die het bestuur wil nemen, worden uiteengezet in het beleidsplan.

De nieuwe bestuurscoalitie (CD&V, N-VA, Groen) wenst in samenwerking met alle inwoners de komende legislatuur 2013-2018 onze gemeente verder uit te bouwen, van dat wat ze al is, een prachtige groene gemeente waar het goed vertoeven is, tot dat wat ze ook kan worden: een verkeersveilige en leefbare gemeente met schitterende plekjes om te ontdekken. De initiatieven die het bestuur wil nemen, worden uiteengezet in het beleidsplan.

Met het verbeteren van de gemeentelijke infrastructuur door te investeren in dorpskernen en verbindingswegen, het ondersteunen van het verenigingsleven, sport, cultuur, toerisme en lokale economie, het verbeteren en restaureren waar nodig van onze gemeentelijke gebouwen en patrimonium, en het bevorderen van een aangename leefomgeving met aandacht voor groen en het landelijk karakter hopen we onze doelstellingen te bereiken.

Er wachten heel wat uitdagingen en men mag voor onze gemeente geen genoegen nemen met een status-quo. De inwoners hebben hoge verwachtingen. Enkel duurzame en doordachte oplossingen kunnen werkelijk vooruitgang brengen. Met een moderne aanpak zal ook een stijlbreuk komen met het verleden.

U zal merken dat men veel oog heeft voor een goede communicatie met de inwoners. De communicatie moet transparant verlopen, maar ook in dialoog. Uw inspraak op regelmatige tijdstippen helpt een goede en vlotte dienstverlening te verstrekken die op het lijf van de inwoners en de verenigingen is geschreven.

Het bestuur wil prioriteiten stellen: deze zitten in de aanleg van dorpskernen, renovatie van gebouwen voor onderwijs, inhalen van de achterstand in het verouderd wegennet en de uitbouw van een sociale infrastructuur met woningen en de nieuwe woonzorgzone De Kouter. In onze gemeente bestaat een bruisend verenigingsleven met grote en kleine sportclubs, cultuurbeleving en sterke toeristische troeven die we allen moeten blijven ondersteunen. U kan lezen dat ook gezinnen, kinderen, jongeren en senioren, elk met hun specifieke behoeften aan bod komen. De waaier aan diensten die reeds bestaan, wordt verder uitgebreid en versterkt.

Dit alles vergt planning en dialoog. Planning omdat onze doelstellingen maar kunnen verwezenlijkt worden binnen het beschikbaar budget en omdat voor sommige beslissingen zoals het ontwerp en de uitbouw van de Zoet Water-site nog studiewerk nodig is. Dialoog omdat we een verkeersveilige mobiliteit met en voor onze gebruikers in de gemeente willen ontwikkelen.

Bij de ontwikkeling van dat beleid houden we rekening met enkele belangrijke leidraden zoals het landelijk karakter van onze gemeente, de groene omgeving, energiebesparingen en duurzaamheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het spreekt voor zich dat ook de financiën in de hand gehouden worden. In deze beleidsverklaring wordt de keuze gemaakt voor een afgewogen verhoging van de belastingen om de extra investeringen te kunnen dragen. Vooraleer het bestuur deze keuze voorstelde, werd eerst gekeken waar de gemeente zelf op haar werkingskosten kon besparen.

Een gezond financieel beleid met focus op de troeven die de gemeente heeft, grote aandacht voor goed beheer van het patrimonium, zorg voor oudere inwoners, en een inhaalbeweging op het vlak van verkeerswegen maken de kern uit van deze beleidsverklaring. Het gemeentebestuur is ambitieus in de uitvoering van de plannen, waarbij men aandacht wil hebben voor iedereen zodat alle huidige inwoners én toekomstige generaties er beter van worden.

We maken samen van Oud-Heverlee een goedgezinde gemeente!

 Namens de hele CD&V bestuursploeg,

 

Jos De Wachter

Voorzitter CD&V Oud-Heverlee

http://issuu.com/erwinruymaekers/docs/oh_beleidsplan_v02

https://issuu.com/jdewacht/docs/verkiezingsfolder?backgroundColor=%2523222222

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.