Op 24 juni stelde het gemeentebestuur zijn beleidsverklaring voor aan de gemeenteraad.
Deze beleidsverklaring voor de legislatuur 2020-2025 kwam tot stand in nauwe dialoog met de inwoners. Ze bouwde verder op de inbreng van inwoners tijdens gespreksavonden en de analyses van adviesraden en administratie. De ontwerptekst werd versterkt door de
suggesties uit de bespreking op gemeenteraadscommissies, een overkoepelende bijeenkomst van alle adviesraden en zelfs een toekomstcafé voor alle inwoners.

https://www.oud-heverlee.be/beleidsplan-2019-2024

De beleidsverklaring heeft als titel "Natuurlijk voor iedereen", maar is zeker ook zoveel mogelijk door iedereen tot stand gekomen!
We laten ons in deze beleidsverklaring inspireren door de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen. Zo sluiten we ons aan bij een wereldwijd project rond
duurzaamheid.

Dit plan wordt komende maanden verder uitgewerkt. Een concrete invulling voor zowel timings als budgetten volgt eind 2019