Bestuursakkoord 2018

Coalitievorming 2018 - Waarom CD&V kiest voor een nieuwe weg?

Bij een op het eerste zicht verrassende keuze hoort ook een woordje uitleg naar de kiezer toe. CD&V koos na de uitslag voor een samenwerking met Groen en sp.a voor de komende zes jaar.

Wij hebben als CD&V de voorbije zes jaar getracht goed samen te werken in een coalitie met N-VA en Groen en daar zijn ook een paar mooie resultaten uit voort gekomen. Inwoners die je spreekt waarderen de sterke inhaalbeweging voor de vernieuwing van het wegennetwerk, de nieuwe dorpskernen, verfraaiing aan scholen en speelplaatsen om er een paar te noemen.

Op een aantal vlakken die voor CD&V essentieel waren, zijn we ook op enkele grenzen gebotst. Dat zijn vaak dossiers geweest waar het menselijk gelaat van onze partij naar voor komt en waarbij we denken dat we onze inwoners sterker ten dienste kunnen zijn en verbinden. Voor een dossier als de woonzorgzone De Kouter met een lokaal dienstencentrum als kloppend hart geldt dat zeker en hebben we tot de laatste dag positief voortgeduwd, maar was het bij momenten zwaar om te beseffen dat de realisatie ook eerder had gestart kunnen zijn zonder dat we dat van de daken konden schreeuwen.

Na de uitslag stond CD&V voor een moeilijke keuze: het initiatief laten aan de grootste partij of kiezen voor een warm project waarbij we geloven dat we ons programma beter kunnen uitvoeren. De vooruitgang van CD&V met een zetel, de expliciete vraag van onze kiezers en het feit dat Groen ook sterk scoort gaven de doorslag om aan dit nieuw project onze steun toe te zeggen. We zullen daarbij als centrumpartij trachten voor alle inwoners van onze gemeente op te komen.

Beleidsplan 2019-2024

Momenteel schrijft CD&V Oud-Heverlee samen met de coalitiepartners het beleidsplan voor de gemeente voor de periode 2019 - 2024