Woonzorgzone De Kouter

Wij informeren u graag over de Woonzorgzone De Kouter die de gemeente wil ontwikkelen dicht bij de kerk in Blanden in samenwerking met een private partner.

Op 18 september 2018 gaven we een voorstelling. De presentatie vind je hier.

Laatste nieuws

12/09/2019

Op 13 mei 2019 startte men met de bouw van WZZ De Kouter. We zijn vier maand verder en er is al bijzonder veel gebeurd.

Iedere dinsdag wordt er een werfvergadering gehouden en de diverse partners werken er enthousiast samen: AMV Architecten, vzw WZZ De Kouter (bouwheer) en Houben NV (aannemer). Op de werfvergaderingen worden de dagdagelijkse werkzaamheden besproken en worden heel wat technische fiches bekeken van materialen die in de loop van de bouwtijd zullen gebruikt worden. Tijdens de zomermaanden is heel goed en snel gewerkt. Men startte om 7 uur en meestal wordt om 16.30 à 17 uur gestopt. Gemiddeld werken er iedere dag een vijfentwintigtal mensen op de werf en zij worden aangestuurd door Luc.
Voorlopig liggen we voor op het bouwschema, wat ons sterkt in onze overtuiging dat in november 2020 de bouwwerkzaamheden
afgerond kunnen worden. Stilaan wordt ook de structuur van de site duidelijk.

Het overgrote deel van de betonplaten/funderingen werden gegoten.
De kruipkelders van de serviceflats, de welfsels van het dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum zijn, net als de
ondergrondse parking (zie foto hiernaast) af. Men is sinds een tweetal weken begonnen met het optrekken van wanden voor het
woonzorgcentrum (dat is het gedeelte dat het dichtst zich bij de Kartuizersstraat bevindt). Men werkt hiervoor met onder andere prefabwanden. Zo is er minder lawaai van bijv. het slijpen voor de omwonenden. Ook is er begonnen met het optrekken van de wanden aan de serviceflats.

De week van 16 september is een cruciale week voor WZZ De Kouter. Er zijn twee bijzonder belangrijke vergaderingen gepland: de Raad van Bestuur van 19 september en een vergaderingen rond technieken op 20 september.
Op de Raad van Bestuur wordt onder andere een stand van zaken gegeven van de meerwerken, de operationele keuzes en daaruit voortvloeiend de diverse materialen die zullen ingezet worden in de nieuwbouw. Er worden beslissingen genomen rond het communicatieplan voor alle mogelijke geïnteresseerden (toekomstige bewoners, personeelsleden, vrijwilligers) en de timing hieromtrent.

Tevens zal er rond het lokaal dienstencentrum, de mobiliteit en de inrichting van het omliggende park gedebatteerd worden. En ook wordt de algemene vergadering van de VZW voorbereid, met op stip de voorbereiding van de begroting van 2020.
Op 20 september zal, in samenspraak met alle partijen, afgeklopt worden voor welke technieken we opteren.

Wordt vervolgd.

 

31/05/2019

Op 13 mei 2019 startten de werken aan WZZ De Kouter. (Voorafgaand aan het begin van de werken, werd de werfkeet ingericht, de voetweg verlegd, nieuwe oversteekplaatsen gemarkeerd en signalisatie aangebracht.) In de eerste weken is er veel grond afgegraven en zijn er al honderden vrachtwagens, gevuld met aarde, weggevoerd. Ondertussen kan je aan het reliëf duidelijker zien waar de gebouwen van het woonzorgcentrum, de serviceflats en het dagverzorgingscentrum zullen komen. Sinds 13 mei is er iedere dag een werfverantwoordelijke aanwezig.

Er is met de aannemer (Houben nv) afgesproken dat er ’s morgens om 7 uur begonnen wordt, met respect voor de nachtrust van de omwonenden. Iedere dinsdag is er een werfvergadering, waarbij zowel de architect, de aannemer als de bouwheer vertegenwoordigd zijn.

11 juni wordt een drukke dag. Op dat moment zal men de funderingen in beton gieten. Men start dan ook één uurtje vroeger en men heeft ook (voor alle zekerheid) voor die nacht een nachtvergunning aangevraagd. Men hoopt echter dat het gieten (en polieren) van de beton niet tot heel laat zal duren. Omwonenden worden hiervan ook nog op de hoogte gebracht!

 

11/05/2019 

Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee en CEO van de Senior Living Group Dominiek Beelen waren  vrijdag 10 mei 2019 in de vooravond aanwezig toen de eerste steen werd gelegd van woonzorgzone De Kouter in de Haasroodsestraat in Blanden. Er was al twee decennia sprake van De Kouter maar nu komt het er eindelijk. Oud-Heverlee is één van de drie laatste Vlaamse gemeentes zonder woonzorgcentrum. Het einde van de werken is voorzien eind 2020. 

Meer informatie op website: www.wzzdekouter.be

 

Wat is de (vzw) Woonzorgzone De Kouter?

In 2012 kozen het OCMW en de gemeente ervoor om een vzw op te richten: "vzw Woonzorgzone De Kouter". Dat was een eindpunt in het proces van de zoektocht naar een private partner die de kennis en kunde had om een rusthuis uit te baten. Drie partijen (OCMW, gemeente en vzw Foyer De Lork) besloten om als stichtende leden van de vzw samen te werken voor de uitbouw van een woonzorgzone.

De woonzorgzone wil een brede waaier van zorg voor senioren aanbieden. Daarom komen er assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum, een woonzorgcentrum en een centrum voor dagverblijf. Dat breed zorgaanbod is ook een van de sterke troeven van zo'n zone: er is niet alleen een aanbod voor mensen met een zwaar zorgprofiel, ook de doorsnee senior en zelfs vrijwilligers van alle leeftijden zullen er actief kunnen zijn.

Wie kan er terecht?

De bouw van de site moet nog starten en als die bouw start dan moet men toch zo'n twee jaar rekenen voor er een activiteit kan ontplooit worden. Als men echter naar het aanbod kijkt dat gepland staat dan is deze zone er zowel voor mensen met een vraag voor korte opvang, voor senioren die nog zelfstandig willen wonen maar een bepaalde ondersteuning nodig hebben, als senioren die de opvang van een woonzorgcentrum nodig hebben.

Naast de opvang in dagverblijf, assistentiewoning of woonzorgcentrum, biedt de zone ook mogelijkheid voor ontspanning en recreatie met een lokaal dienstencentrum en een grand cafe.

Vrijwilligers zijn tegenwoordig niet meer weg te denken in de zorg. Wij hopen dat een sterk weefsel De kouter tot een fantastische ontmoetingsplek maakt.

Meer info nodig?

Wenst u graag een vraag te stellen of heeft u een opmerking, dan kan u ook terecht bij de gemeentebestuur of het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Voor CD&V Oud-Heverlee volgt Kris Debruyne (kris.debruyne007@gmail.com) het project van nabij op. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van de vzw De Kouter.