Tot onze grote vreugde is Oud-Heverlee geselecteerd door de Vlaamse Overheid voor het G100 project om burgerparticipatie tsm de gemeenteraad te bevorderen. 

https://overheid.vlaanderen.be/communicatie/participatie/oproep-participatie-met-en-door-gemeenteraden.

Het proefproject is zeer concreet: het herdenken van de Zoet Water site tsm alle belanghebbenden, alvorens de opmaak van een Masterplan kan starten. Met als einddoel een unieke site waar alle inwoners van Oud-Heverlee fier op kunnen zijn.

Gisterenavond, 18 september, ging Burgemeester Adri Daniëls tsm enkele schepenen, enkele gemeenteraadsleden waaronder Kris De Bruyne en David Huygens van CD&V, plus alle voorzitters van de adviesraden, van start met de workshop procesflow. We verkenden hoe we een actieve betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden mogelijk kunnen makken. We kregen participatie-begeleiding van Ewoud Monbaliu van Levuur en Ilse Dries van de Vlaamse overheid. Ook Yves Dejaeghere (prof. Politieke Wetenschappen aan de UA) was hierbij als expert aanwezig.

Een verrijkende, inspirerende avond. Wordt vervolgd.

  • Participatie