De aannemer Groep Vanhoeyveld start maandag 7 oktober met het herstel van de betonplaten op de Waversebaan vanaf woning nummer 30 tot en met de brug aan de E40. In eerste instantie worden de betonplaten aan de kant van de onpare huisnummers vernieuwd. Het uitharden van het beton zal ongeveer een tweetal weken duren, rekening houdend met het weer.

Indien er tijdens deze periode aanpalende woningen zijn die niet toegankelijk zijn voor auto’s, zal de aannemer deze bewoners verwittigen om hun voertuig tijdelijk elders te stationeren. De andere zijde (kant pare huisnummers) wordt later uitgevoerd, dit zal gebeuren na de uitharding van de kant met de onpare huisnummers. De gemeente Oud-Heverlee verontschuldigt zich voor de eventuele hinder.

  • Openbare werken
  • Mobiliteit & openbaar vervoer