Verkiezingsprogramma 2018

U krijgt onze folder met het programma en een kandidatenvoorstelling nog in uw bus.

Een uitgebreide link naar ons volledig programma vindt u hier.

Een HART voor het Gezin

 • Eigen infrastructuur voor Academie De Vonk
 • Schoolgebouwen: nieuwe school Blanden, moderniseren en vergroenen speelplaatsen
 • Jonge gezinnen: kinderopvang (uitbreiding ‘t Dolfijntje + nieuwe vestiging?) en buitenschoolse opvang (aanpassen tot 19u in Haasrode en Blanden)
 • Oprichting en uitwerking Huis van het Kind
 • Vakantiekampen georganiseerd door de gemeente + gemeentelijke schoolinfrastructuur ter beschikking stellen aan vzw’s
 • Speelpleintjes en speel- en leefstraten / openstellen van speelplaatsen
 • Jeugdverenigingen en hun vrijwilligers ondersteunen: kampvervoer + werkingssubsidies +
  energiesubsidies + zonnepanelen (chiro Blanden), nieuwe lokalen voor de Scouts Sint-Joris-Weert
 • Jeugdhuis integreren in de site van Zoete Waters + aantrekkingspool maken voor alle jeugd: skatepark, fuifzaaltje en omnisportpark
 • Klimparcours, waterplezier en een speeltuintje voor de kleinsten in het Zoet Water

Een HART voor Elkaar

 • Levendige dorpen, waar er een plekje voor iedereen is: buurtfeesten, buurtcomités, feestcheques
 • Kerken zijn plekken van ontmoeting: beschikbaar voor lokale verenigingen, voor concerten, tentoonstellingen, … Opstellen van een plan samen met kerkbesturen en parochieteams
 • In iedere deelgemeente een ontmoetingszaal
 • Burgerinitiatieven: budgetten voor goede projecten van burgers of verenigingen
 • Ondersteuning van socio-culturele en seniorenverenigingen
 • Realisatie van een woonzorgzone De Kouter, inclusief een dienstencentrum
 • Ondersteuning van thuiszorginitiatieven en promotie mantelzorg
 • Uitbreiding pilootproject Buren voor Buren in Sint-Joris-Weert
 • Seniorenvervoer stimuleren door de aankoop van een busje
 • Verdere ondersteuning voor de adviesraden, meer info aan de burger, o.a. via Whatsapp
 • Verderzetting van de ondersteuning van het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen en subsidiëring van projecten in het Zuiden (via GROS), Fair Tradegemeente en de vredesmarkt

Een HART voor Sport

 • Budget voor sport significant verhogen: voor sportverenigingen (o.a. Stormvogels) en recreatieve sporters
 • Sportzaal gemeenteschool Oud-Heverlee + OC Blanden ter beschikking stellen voor verenigingen
 • Ontmoetingscentrum SJW: multifunctionele zaal voor gevechtsporten, dans, yoga, groepslessen
 • Sporthal: ja, mits externe private of publieke partner/subsidie
 • Zoete waters: multifunctioneel sportpleintje, outdoor fitness, verlichte looppiste

Een HART voor Veiligheid en Mobiliteit

 • Koning Fiets: verdere aanleg fietspaden (Leuvensebaan, Waversebaan, Maurits Noëstraat, Blandenstraat), fietssuggestiestroken (fonteinstraat, Brainestraat, Duivenstraat, Banhagestraat), onderhoud en verharden van voet- en trage wegen en een fietspad langs spoorweg richting Leuven tussen het station van Oud-Heverlee en de KUL-campus
 • Veilige fietsoversteekplaats over expresweg, aan schoolomgeving (Waversebaan), heraanleg kruispunt Zoete Waters
 • Terugdringen van snelheid door slimme wegenwerken, door het afbakenen van parkeervakken en as-verschuivingen te realiseren
 • Meer slimme verkeerslichten: rood licht bij te hoge snelheid of rood licht “op aanvraag”
 • Tonnagebeperkingen: weren van zwaar vrachtverkeer op lokale wegen
 • Realisatie van missing links in het openbaar vervoer, vervoer op maat, de nachtbus en een busje voor seniorenvervoer
 • Tegengaan van woninginbraken door inbraakpreventie / afwezigheidstoezicht / BIN / ANPR

Een HART voor onze Natuur en het Klimaat

 • Samen met andere gemeenten gaan voor duurzaamheid
 • Energiezuinige openbare gebouwen
 • Straatverlichting doven tussen middernacht en 5 uur
 • Steun voor zwerfvuilcampagnes en subsidies voor zwerfvuilophalers
 • Subsidiëring voor het vervangen van een oude houtkachel door een milieuvriendelijk alternatief
 • Aankoop van uitleenbare herbruikbare bekers
 • Reduceren, hergebruiken en recycleren
 • De gemeente geeft het voorbeeld!
 • Deeleconomie is de toekomst: reparatiecafé, ruilinitiatieven en bruikleen
 • Een wandeldijk rond de vijvers aan het Zoet Water, een blote-voeten-pad, een
  bijenproject en natuureducatie

Een HART voor Wonen en Ondernemen

 • Haalbaar wonen: andere woonvormen dringen zich op: kangoeroewonen, opsplitsing van woningen
 • Uitbreidingsgebieden selectief aansnijden om meer open ruimte te behouden
 • Sociaal huisvestingsbeleid met focus op jonge gezinnen en senioren: Haasrode + Winkelveld
 • Promotie van lokale ondernemers: de lokale ‘kadoobon’, lokale markt op het Zoet Water, betrekken van lokale handelaars bij dorps- en buurtfeesten
 • Steun aan starters: informatie geven, hulp bij de aanvraag van vergunningen aanvragen, hulp bij zoektocht naar een geschikte locatie
 • Sociale economie: verderzetting van de gemeentelijke samenwerking met IGO

Een HART voor het Zoet Water

 • Heraanleg van de parking – open parkzone – integratie sporthal, jeugdhuis, zaal en cafetaria
 • Speeltuin voor kleinsten, waterzone, klimparcours, skatepark, afgesloten sportveldje voor minivoetbal en basket, outdoor-fitness, verlichte looppiste
 • Wandeldijk rond de vijvers, blote-voeten-pad, bijenproject en natuureducatie
 • Wekelijkse markt

Een HART voor een goed Financieel Bestuur

 • Geen hogere belasting
 • Meer ambitie dan louter vervangen wat stuk is
 • Structurele controle op de uitgaven

CD&V heeft een hart voor iedereen, voor de kwetsbaren en de sterkeren,
voor jong en oud, een hart voor de hele bevolking van Oud-Heverlee.
De sterke ploeg van CD&V wil ook de komende jaren zich inzetten voor jou!

Heeft u vragen of opmerkingen mbt ons Verkiezingsprogramma 2018. Contacteer één van onze mandatarissen, bestuursleden.